Man zijn – een fulltime baan

Wanneer ben je een échte man?

Welkom! Dit is het vierde artikel in de serie “Voor Mannen” die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In dit artikel gaan we het hebben over mannelijkheid, met name het beeld van de échte man. Veel mannen voelen zich verplicht om aan het beeld van de échte man te voldoen. Dit gaat ten koste van henzelf, hun eigen leven, en hun eigen geluk.

Wanneer je als jongen in onze maatschappij wordt geboren, dan leer je snel dat je jezelf in de loop van je leven tot een man moet maken. En niet zomaar een man, maar een échte man. Je zou kunnen denken dat je als man beschouwd en geaccepteerd zou kunnen worden omdat als man geboren bent. Maar niets is minder waar. Om als man gezien te worden, moet je voldoen aan het plaatje van de échte man. Maar hoe ziet dit plaatje in onze huidige maatschappij eruit?

 

Mannelijkheid en vrouwelijkheid

De beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid die wij leren in onze cultuur zijn al duizenden jaren gebaseerd op de aanname dat mannen en vrouwen fundamenteel van elkaar verschillen, dat er specifiek mannelijke en vrouwelijke eigenschappen zijn en dat mannen en vrouwen volgens deze eigenschappen verschillende posities in de samenleving moeten innemen. Als gevolg van deze aanname worden karaktereigenschappen, talenten en manieren van denken, voelen, spreken en handelen verdeeld onder mannen en vrouwen. Om jezelf tot een échte man of échte vrouw te maken, moet je deze eigenschappen aannemen en vertegenwoordigen. Alles wat wat onder de eigenschappen van het andere geslacht valt, moet je aan jezelf onderdrukken.

Deze opgave staat in contrast tot onze menselijkheid. De verschillen tussen mannen vrouwen zijn klein in vergelijking met wat we allemaal gemeen hebben. Ieder mens wordt met een spectrum van sociale, emotionele en mentale vaardigheden geboren die voor alle mensen hetzelfde zijn. Ieder mens kan zowel agressief als liefdevol zijn, concurrerend en coöpererend, denkend en voelend, doorzettend en toelatend. Iedereen heeft deze eigenschappen nodig om succesvol door het leven te navigeren. Wanneer we deze eigenschappen tussen mannen en vrouwen verdelen, wordt man en vrouw zijn een levenslange fulltimebaan, met de voornamelijke taak om de helft van je menselijkheid te onderdrukken.

 

Het plaatje van de échte man

In de westerse cultuur wordt de échte man traditioneel gezien als dominant en doorzettend. Hij krijgt zijn zin en maakt zijn eigen regels. Hij heeft een prestigieus beroep. Hij is succesvol en welvarend. Hij is potent en de vrouwen liggen aan zijn voeten. Hier staat een vrouw tegenover die onderdanig en toelatend is. Zij volgt zijn wil en zijn regels. Zij is huismoeder en economisch afhankelijk. Haar lichaam is van hem en voor hem. Hij is rationeel, zij is emotioneel. Hij geeft materiële goederen, zij geeft liefde en seks. Dit ouderwetse model is in de afgelopen decennia aan het wankelen gebracht. Vrouwen hebben zich bevrijdt van hun onderdanige positie. Ze hebben economische onafhankelijkheid gezocht en hun lichaam hun eigen gemaakt. Met andere woorden, ze hebben een deel van hun menselijkheid teruggeclaimd.

 

De échte man is machteloos en eenzaam

Mannen hebben deze beweging tot nu toe veel minder gemaakt. Dit komt omdat bij het glamoureuze beeld van de échte man veel minder duidelijk is dat ook dit een vorm van onderdrukking is. Het begint bij dominantie. Dominantie wordt vaak als een vorm van macht gezien, maar in waarheid is het een vorm van machteloosheid. Dit komt omdat je alleen dominant kunt zijn als je iemand anders onderwerpt. Je bent dus in jouw status volledig afhankelijk van de persoon die aan jou onderworpen is. Loopt deze persoon weg, ben je niets meer en moet je een nieuw iemand vinden om te domineren. Dominantie schept eenzaamheid, omdat het verbinding en coöperatie met anderen onmogelijk maakt.

De druk die mannen voelen om prestigieuze beroepen te kiezen die veel geld verdienen zorgt ervoor dat mannen veel minder – en in veel gevallen nooit – een beroep kiezen die voor hun vervullend is, die bij hun ware interesses aansluit en waar zij hun talenten en passie volledig in kwijt kunnen. De man die meer moet verdienen dan de vrouw en de financiële verantwoordelijkheid voor zijn familie alleen moet dragen, wordt dan volledig afhankelijk van zijn werkgever. Ook dit is een vorm van machteloosheid. Hij kan niet zomaar wisselen naar een vervullendere baan die minder verdient. Met een hypotheek, drie kinderen, twee auto’s en familievakanties moet hij voor een continue geldstroom zorgen van organisatie naar familie. Hij staat in deze verantwoordelijkheid alleen. Hij heeft geen economisch sterke partner op wie hij terug kan vallen. Ook dit creëert eenzaamheid.

De man, die een womanizer moet zijn, wordt erop gericht om met veel verschillende vrouwen oppervlakkige seks aan te gaan en zijn behoefte aan intieme gevoelens en liefdevolle verbinding te onderdrukken. Dit creëert nog meer eenzaamheid. De natuurlijke behoefte aan liefde waarmee ieder mens geboren wordt, wordt als zwak en niet mannelijk beschouwd. Mannen vertellen mij soms dat ze aan hun mannelijkheid twijfelen, omdat ze niet met heel veel vrouwen naar bed willen, maar met één vrouw willen zijn waarvan ze heel veel houden. Met andere woorden, deze mannen twijfelen aan hun mannelijkheid omdat ze mens willen zijn.

Ik wil daarom alle mannen aanmoedigen om niet verder aan het beeld van de échte man te voldoen. De échte man is machteloos, eenzaam en in een continue toestand van zelfonderdrukking. Claim je menselijkheid en alle eigenschappen, vaardigheden, gevoelens en behoeften die daarbij horen. Je hoeft je mannelijkheid niet te bewijzen. Aan niets en niemand. Het is jouw vrije keuze wat voor een man en mens je wilt zijn.

 

Geschreven en interview door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)