Een leven lang afwijzing?

Welkom bij de serie Voor Mannen die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In dit artikel zal ik ingaan op de meest voorkomende seksuele dynamiek tussen mannen en vrouwen die ervoor zorgt dat het seksleven in heteroseksuele relaties in de loop van tijd vastloopt: De man initieert de seks door te laten zien dat hij haar wil en zij laat het toe of wijst hem af. Deze dynamiek creëert twee fundamentele problemen: De man ervaart levenslang seksuele afwijzing door zijn vrouwelijke partner. De vrouw leert nooit om verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen seksualiteit.

 

De mythe van jager en gejaagde

Het traditionele cliché van heteroseksualiteit ziet de man als jager en de vrouw als gejaagde. De man is degene die verlangt. De vrouw is degene waarnaar verlangd wordt. Hij kijkt, zij wordt bekeken. Hij ziet haar, wil haar en jaagt op haar, tot zij zich overgeeft aan zijn verlangen. In dit eenzijdige scenario is de man actief en zoekend en de vrouw passief en afwachtend. Het is zijn verantwoordelijkheid om naar haar toe te gaan en zijn verlangen te uiten. Het is haar verantwoordelijkheid om hem toe te laten of af te wijzen. Dit cliché onderligt tot vandaag de meeste seksuele interacties tussen mannen en vrouwen of het nou tijdens een eerste date is of in een relatie van twintig jaar.

 

Een leven lang afwijzing

De mythe van jager en gejaagde gaat ervan uit dat mannen een sterke seksuele drang hebben terwijl vrouwen dat niet hebben. Daarom gaat de man actief op zoek naar seks, terwijl de vrouw afwacht en niets doet. Deze aanname ligt ten grondslag aan de misvatting dat mannen van nature een hoger libido hebben dan vrouwen. Het idee is dan dat mannen het steeds weer bij een vrouw moeten proberen en dat zij het af en toe ook toe zal laten. Maar in de meeste gevallen moeten mannen ervan uitgaan dat ze afgewezen worden. De seksuele afwijzing van mannen wordt daarom als een gegeven gezien in onze cultuur, iets wat iedere man een leven lang mee zal maken.

De aanname dat mannen van nature een hoger libido hebben dan vrouwen is niet waar. Dit is wetenschappelijk veelvuldig onderzocht en vastgesteld. Mannen en vrouwen hebben van nature evenveel verlangen naar seks. Hoe komt het dan dat mannen hun verlangen overduidelijk (moeten) uitdrukken, terwijl vrouwen hun verlangen verbergen, terughouden en niet duidelijk aan hun eigen partner laten zien? Als mannen en vrouwen even veel seks willen, hoe komt het dan dat mannen zo veel seksuele afwijzing beleven in relaties?

 

Meidenopvoeding

De seksuele opvoeding van meiden en jonge vrouwen in cultuur gaat niet over het leren kennen van je eigen lichaam en het beleven van seksueel plezier. Het gaat niet erom te ontdekken wat je fijn vindt en wat niet. Het gaat niet erom om je partner te laten zien wat je lekker vindt. Het gaat niet erom je eigen verlangen waar te nemen. Het gaat niet erom om aan je partner te communiceren dat je hem wilt.

De seksuele opvoeding van meiden en jonge vrouwen gaat in eerste instantie om het tegenhouden van seks, het voorkomen van zwangerschappen, het voorkomen van soa’s en het voorkomen van een nadelige reputatie. Meiden en jonge vrouwen worden niet opgevoed om hun eigen verlangen waar te nemen en uit te leven, maar om het verlangen van jongens en mannen te managen door het meestal niet en soms wel toe te laten. Met andere woorden: de seksuele opvoeding van meiden en jonge vrouwen draait in eerste instantie om het afwijzen van mannen.

Dit leidt ertoe dat volwassen vrouwen weinig toegang hebben tot hun eigen verlangen. Ze weten vaak niet wat ze fijn vinden in bed, omdat ze dit nooit als relevant hebben ervaren. Ze zien hun eigen rol vooral in het reageren op het verlangen van de man en niet in het voelen en uiten van hun eigen verlangen. Dit gedragspatroon brengen ze mee naar hun relaties en doen dan wat ze van jongs af aan hebben geleerd: afwijzen.

 

Afwijzing en onvervulde wensen

Alle mensen hebben een fundamenteel behoefte aan acceptatie, verbinding en liefde. Afwijzing doet pijn. Seksuele afwijzing doet extra veel pijn. Daarom is de seksuele afwijzing door de vrouw één van de grootste wonden in de mannelijke ziel. Op dezelfde manier hebben alle mensen een fundamenteel behoefte aan het uiten van hun seksueel verlangen en het vervullen van hun seksuele wensen. Daarom is onvervulde seksualiteit één van de grootste wonden in de vrouwelijke ziel.

De enige manier om deze wonden te helen is om het spel van aanzoeken en afwijzen te doorbreken. Mannen moeten een stap terugnemen en vrouwen de ruimte geven om hun seksueel verlangen voor hen te uiten. Vrouwen moeten de verantwoordelijkheid nemen om deze ruimte te vullen. Vrouwen moeten leren om hun verlangen te voelen en in alle duidelijkheid aan hun mannelijke partner te uiten. Alleen als beide partners evenveel verlangen naar elkaar uiten en even duidelijk zijn over hun seksuele wensen wordt een gelukkig seksleven mogelijk.

 

Geschreven door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)