Hoe creëer je seksueel geluk?

Seksueel geluk creëren

Welkom bij de serie Voor Mannen die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In mijn laatste artikelen heb ik het traditionele rolpatroon tussen man en vrouw besproken dat in heteroseksuele relaties leidt tot seksueel ongeluk. In dit patroon wordt de man als jager gezien. Hij is degene die naar de vrouw verlangt en het is zijn verantwoordelijkheid om zijn verlangen naar haar te uiten. De vrouw wordt als gejaagde gezien. Het is haar verantwoordelijkheid om zich voor hem aantrekkelijk te maken en af te wachten tot hij op haar afkomt. Wanneer hij zijn verlangen voor haar laat blijken is het haar opgave om hem toe te laten of af te wijzen.

Het traditionele rolpatroon maakt mannen en vrouwen seksueel ongelukkig

Ook al lijkt dit patroon ouderwets en achterhaald, het is nog steeds het meest dominante gedragspatroon in de seksuele interacties tussen mannen en vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer mannen en vrouwen zich aan het traditionele rolpatroon houden, hoe minder seksueel geluk zij op lange termijn beleven. Dit geldt niet alleen voor stellen, maar ook voor singles die een one-night-stand hebben en mensen die met elkaar scharrelen.

Hoe kun je dan wél seksueel geluk creëren?

Hieruit ontstaat de vraag: hoe kun je dan wél seksueel geluk creëren? De eerste stap naar seksueel geluk ligt in het begrijpen van de voorwaarden waaronder seksueel geluk kan ontstaan. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, blijft seksueel geluk onbereikbaar.

Seks gaat van nature over gelijkwaardigheid

Een fundamenteel principe van seks is dat ieder mens als seksueel wezen wordt geboren. Dit betekent dat ieder mens van nature seksuele verlangens heeft en de wens om deze verlangens met een ander mens te vervullen. Vervullende seks onder mensen kan daarom alleen plaatsvinden wanneer drie voorwaarden gegeven zijn:

  1. Beide partners voelen zich tot elkaar aangetrokken.
  2. Beide partners uiten hun verlangen naar elkaar.
  3. Beide partners kunnen en willen het verlangen van de ander ontvangen.

Dit betekent dat de seksuele relatie tussen mensen van nature symmetrisch en gelijkwaardig is. Wanneer deze gelijkwaardigheid wordt verbroken, ontstaan seksueel ongeluk, seksuele problemen en seksueel geweld.

Wat gebeurt er als je tegen dit principe ingaat?

Laten we naar drie scenario’s kijken om een beeld te krijgen van wat er gebeurt als we tegen deze principes in zouden gaan.

  1. Stel je hebt een situatie waarin de seksuele aantrekking tussen twee mensen niet wederzijds is. Alsnog probeert de één de ander te overtuigen, te manipuleren en desnoods tot seks te dwingen. Dan zit je direct in een situatie van misbruik, dwang, geweld, verkrachting en trauma.
  2. Stel je hebt een situatie waarin één partner zijn seksuele verlangens uit en de ander niet. Dan zal de seks alleen om de verlangens van die ene partner draaien. De andere partner beleeft geen seksuele vervulling. Hij of zij zal zich tijdens de seks oncomfortabel en na de seks gebruikt of leeggetrokken voelen. Seksueel geluk is onmogelijk in deze situatie.
  3. Stel je hebt een situatie waarin de aantrekking wederzijds is, beide partners vrij hun verlangens uiten, maar deze verlangens niet overeenkomen. De ene partner heeft misschien zin in ruige seks, terwijl de ander juist van langzame seks houdt. De partner die van langzame seks houdt, kan in deze situatie het verlangen naar ruige seks niet ontvangen. Dit leidt vaak ertoe dat een partner zich aanpast aan de ander of dat ze proberen om een compromis te vinden. De seks die daaruit voortkomt is dan voor beide partners niet helemaal leuk. Als er in een relatie een constant verschil tussen seksuele verlangens is, worden de partners in de loop van tijd steeds ongelukkiger met hun seksleven, omdat ze allebei niet dat krijgen waar ze naar verlangen. Ze voelen zich dan zich steeds meer gebruikt of gefrustreerd door het aanpassen aan de ander.

Zelfreflectie

Neem een moment voor jezelf en vraag jezelf af: hoe gelijkwaardig gedragen wij in onze relatie? Hebben we een vast rolpatroon? Is er één iemand die altijd de eerste stap neemt? Ben jij degene die seks initieert terwijl je vrouwelijke partner het toelaat of afwijst? Uiten jullie evenveel seksueel verlangen naar elkaar? Hoe vaak zegt je partner tegen jou hoe mooi, sexy en aantrekkelijk ze jou vindt? Hoe groter de asymmetrie, hoe moeilijker het seksleven wordt. Ga het gesprek aan met je partner en reflecteer samen over wie wat doet en waarom. Stel je open voor verandering. Voor een verschuiving van asymmetrie naar symmetrie. Van ongelijkwaardigheid naar gelijkwaardigheid. Het seksueel geluk is er al. Het zit daar op jou te wachten.

 

Geschreven door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)