Over Vlam

Vlammen! En meer aandacht voor RIS: Relaties, Intimiteit en Seksualiteit. Dat is wat Vlam Magazine wil!

In zijn dagelijks werk, als trainer en seksuoloog bij Fabriek69, merkt hoofdredacteur en eigenaar Jeroen Hindriks samen met zijn collega’s, dat seksualiteit voor veel mensen een spannend onderwerp is, lastig om over te praten. Seksualiteit wordt in de media vaak eenzijdig belicht, met veel stereotype onderwerpen. Dat moet veranderen als het aan Vlam ligt.

Vlam brengt eerlijke en juiste informatie over relaties, intimiteit en seksualiteit, zowel over de positieve kanten als ook de negatieve. Voor iedereen. Geen enkele doelgroep wordt overgeslagen, geen enkel onderwerp wordt uit de weg gegaan.

Heb je ideeën, opmerkingen, vragen etc mail ons of stuur een appje via de site.

info@vlammagazine.nl