Leesvoer

Geef je te weinig van jezelf in relaties, of investeer je juist teveel? Hoe ga je om met het verdriet van anderen? Voelt jouw partner zich veilig bij jou? Hoe is de verhouding tot je ouders en je kinderen?

Voor alle mensen die een open relatie willen, al hebben of er net huilend uit zijn gevlucht: er is een nieuw boek verschenen dat gaat helpen om je leven beter te maken. In 2020 verscheen Polysecure, Attachment, Trauma and Consensual Nonmonogamy, door Jessica Fern. De schrijfster is een psychotherapeut gespecialiseerd in traumaverwerking en relaties. In dit boek brengt ze twee velden bij elkaar: hoe hechting en trauma invloed hebben op jouw unieke persoon, en hoe dat doorwerkt bij consensuele non-monogame relaties.

Ook als je identificeert als monogaam, is dit een goed boek om te bestuderen! Fern ontleedt namelijk feilloos hoe het makkelijk kan zijn om je te ‘verstoppen’ in een monogame relatie, te schuilen achter de partner die sterker lijkt dan jij. Als je een relatie hebt met meerdere mensen, dan veranderen alle verhoudingen en worden de breuklijnen veel duidelijker zichtbaar (zie ook mijn column Non-monogamie )

Jessica Fern gebruikt de term Polysecure (poly-veilig) om aan te duiden dat je een veilige hechting hebt met jezelf en met de geliefden in je leven. Ze laat zien hoe jouw visie en gevoel over jezelf van directe invloed is op hoe je andere benadert. In het eerste deel van het boek ontleedt ze hoe hechting werkt en dat is ook voor monogame mensen, of voor mensen met kinderen, ontzettend belangrijk om te begrijpen. Als je weet waar je uitkomt, weet je immers ook beter waar je naartoe gaat en vooral: welke pijn je niet door wilt geven aan de volgende generatie. In het tweede deel geeft ze uitgebreide voorbeelden voor het verankeren van veilige hechting in de relaties met jezelf en al je partners.

We hebben allemaal te maken met drijfveren waar we ons niet van bewust zijn. Hoe we opgroeien, hoe ouders en leraren tegen ons praten, welk zelfbeeld je daarmee opbouwt: je neemt het je héle leven met je mee. Je spreidt, als een goedbedoelde olievlek, al die denkbeelden weer uit over jouw relaties. Met de technieken van Jessica Fern krijg je grip op deze processen.

De uitgever Thorntree Press is een kleine tien jaar geleden speciaal opgericht om de polyamorie-bijbel More than Two te kunnen verspreiden en bied boeken aan op het gebied van consensuele non-monogamie, polyamorie, open relaties, consent, seks, jaloezie en alle manieren om liefde te uiten die nèt even buiten de gebaande paden vallen. Onder andere Eve Rickert, Franklin Veaux, Kevin Patterson en Tikva Wolf publiceren er. Deze boeken zijn niet in het Nederlands vertaald, maar zijn wel bij de betere Nederlandse boekhandel te krijgen. Zelfs als je Engels niet zo goed is, is de kwaliteit van deze publicaties zo hoog dat het echt de moeite waard is.

Het lezen van More than Two heeft mijn zelfbeeld, mijn inlevingsvermogen in anderen en mijn vermogen om duurzame relaties aan te gaan ten goede gekanteld. Door Polysecure kreeg ik meer inzicht in veilige hechting en hoe mijn tienertrauma’s daaraan gerammeld hebben. Dat inzicht gaat me helpen om mijn problemen niet onnadenkend door te geven aan mijn partners of mijn kinderen. De eerste stap naar verbetering is immers leren zíen waar de problemen zitten. Daarna kan je iets ondernemen om jouw leven, en dat van je geliefden, beter te maken. Wie wil dat nou niet, gelukkig leven in liefde?