Vlam Art: ‘The Art of Femininity’ (Caroline van der Weide)

In de rubriek Vlam Art laten kunstenaars werk zien dat te maken heeft met relaties, intimiteit en seksualiteit. Dat mag gaan over de mooie kanten maar ook over de negatieve kanten ervan. De kunst mag zowel subtiel als expliciet zijn. In Vlam Art komen kunstenaars aan het woord over wie ze zijn, over hun werk en waarom ze doen wat ze doen. En dat kunnen allerlei verschillende kunstvormen zijn.

 

Caroline van der Weide (56) woont in Amersfoort en schildert al een groot deel van haar leven. Ze is vooral bekend van haar grote, vrouwelijke schilderijen – werken die je direct herkent aan hun bijzondere, door het paletmes gecreëerde gelaagdheid.

 

Caroline tussen enkele van haar schilderijen

Onder het thema ‘The Art of Femininity’ brengt zij een eerbetoon aan de kracht van vrouwelijkheid. Caroline: “Ik wil mensen over de hele wereld – vrouwen én mannen – aansporen om hun feminiene kwaliteiten nadrukkelijker te etaleren en bewuster te benutten. Empathie, aandacht, intuïtief handelen, harmonie en verbinding, oog voor detail en voor het belang van de gemeenschap en het milieu zijn voorbeelden van feminiene waarden die in onze hedendaagse, te masculiene wereld vaak als “soft” worden aangeduid. Terwijl de behoefte aan die vrouwelijke waarden groter is dan ooit. Juist in combinatie met mannelijke kwaliteiten als daadkracht, lef, actie en het denken in structuren zorgen zij voor een duurzame en economisch gezonde wereld.”

Een werk uit de serie ‘The Power of Femininity’

Caroline werkt vanuit twee focusgebieden: de kracht en de elegantie van vrouwelijkheid. In de serie ‘The Power of Femininity’ schildert ze abstracte, krachtige vrouwfiguren. Met overdreven brede schouders en de borsten trotsvooruit staan zij symbool voor de kracht en meerwaarde van feminiene waarden. Met haar andere, meer figuratieveserie ‘The Elegance of Femininity’ (zie onder) wil ze vrouwen aansporen om hun elegantie bewust in te zetten om daarmee eenpositieve impact te hebben op de masculiene wereld om hen heen. Om de nadruk te leggen op de symboliek vanvrouwelijkheid in plaats van op een specifiek, individueel persoon laat ze de gezichten van haar vrouwen meestalbewust oningevuld.

De Mayacultuur vormt een belangrijke inspiratiebron voor haar werk. “De Maya’s waren een hoogontwikkeld volk op het gebied van architectuur, wiskunde en astrologie. Zij gebruikten hun vele kalenders om herhalingen en patronen in kleine en heel grote cycli van tijd te herkennen. Het bijzondere van hun kalender is dat zij – net als in veel andere profetieën – rond deze tijd een belangrijke omwenteling voorspelden. Concreet werd daarin het jaartal 2012 genoemd. Veel mensen hebben lange tijd gedacht dat daarmee werd voorspeld dat in dat jaar de aarde zou vergaan. We doen daar nu een beetje lacherig over, want het is inmiddels 2023 en we bestaan nog steeds. Maar de Maya’s voorspelden niet het einde van de wereld maar het begin van een nieuwe periode, die gepaard zou gaan met een verschuiving van mannelijke naar vrouwelijke waarden. Die tijd zou volgens hun voorspelling worden voorafgegaan door een lange periode van enorme chaos waarin masculiniteit tot een climax zou komen. Nou, ze zaten er misschien een paar jaar naast, maar als ik het nieuws bekijk dan denk ik: ‘Knap dat ze dit zo’n 1700 jaar geleden al voorzagen.’

Een werk uit de serie ‘The Elegance of Femininity’

Overigens waren de Maya’s niet de enigen die een soortgelijke omwenteling naar een meer vrouwelijk tijdperk aan het begin van deze eeuw voorspelden.” Caroline is ervan overtuigd dat we vrouwelijke waarden als (zelf)liefde, (zelf)respect, geduld en vertrouwen hard nodig hebben als we naar een vreedzamere samenleving willen: “Vooropgesteld, ik hou van mannen, maar heel zwart-wit gezegd kun je toch stellen dat veel van de wereldellende door masculiniteit werd en wordt veroorzaakt. Oorlog, extremisme, onderdrukking, racisme, misbruik, agressie – ook binnen het gezin: de daders zijn voor het overgrote deel mannelijk. En als de dader een vrouw is dan ontstaat haar gedrag vaak doordat ze zich laat drijven door haar intrinsieke masculiene waarden. Het gaat mij ook zeker niet om een man-versus-vrouwdiscussie: ik ben geen enorme feminist, wel een groot voorstander van vrouwelijkheid. Zowel mannen als vrouwen dragen masculiene waarden in zich, wat dat betreft lijken we meer op elkaar dan we misschien denken. Het gaat mij erom dat we als mensen meer naar die feminiene waarden in onszelf mogen luisteren, ons er meer door moeten laten leiden, ook in aspecten als relaties, intimiteit en seksualiteit.”

Ook bij bedrijven en organisaties ziet ze een omwenteling ontstaan: “Mannelijke waarden hebben ons veel gegeven, zoals technologie en vooruitgang. Maar waar de aandacht vooral lag op productie, snelheid, actie, resultaat en aandeelhouderswaarde wordt nu van organisaties gevraagd hard en zacht te combineren: daadkracht én verbinding, resultaatgerichtheid én ruimte om te vertragen, werken met hoofd én hart. Bedrijven opereren steeds meer vanuit hun ‘Why’, hun purpose. En dat is goed. Ze worden zo steeds meer onderdeel van de oplossingen, ook als het gaat om grote, wereldwijd spelende onderwerpen als armoede en klimaatproblematiek. Enige tijd geleden las ik een prachtige omschrijving van de kracht van vrouwelijke waarden: ‘Voelen, geloven, stromen, liefde, vrouwelijkheid, sensualiteit, passie, genot, beweging en acceptatie zijn waarden die ons als een baarmoeder zullen dragen, tot wijzelf de nieuwe wereld baren.’ Ik kan het zelf niet zo mooi verwoorden, maar ik hoop die boodschap uit te dragen met verf, penselen en canvas.”

 

👉Meer werk van Caroline zien?

Website: xcaroline.com

Facebook: caroline.vanderweide

Instagram: @carolinevanderweide