Reageer je soms ook agressief naar je partner?

Iedereen kan in staat zijn tot het plegen van geweld. De één is daartoe sneller geneigd dan de ander, maar we zijn allen mensen. Ik sprak erover met Ellen Vermeulen, een van de ervaringsdeskundigen verbonden aan het project de PION (Pleger In ONs)

“Ik zou bijvoorbeeld woest kunnen worden als iemand aan mijn kinderen zou komen.” zegt Ellen. En als ik iemand ken die de rust zelve is, dan is het Ellen wel, dus haar opmerking raakt me. Want het maakt me bewust dat ook ik uit mijn vel kan springen als iemand opmerkingen maakt over mijn kinderen of hoe ik mijn kinderen opvoed.

 

Ervaringsdeskundigen

In het project de PION zetten ervaringsdeskundigen zich in om vroegtijdig hulp te bieden aan mensen die geweld thuis plegen of dit dreigen te gaan doen. Die hulp is vooralsnog onvoldoende beschikbaar, of er is te weinig kennis binnen de reguliere hulp om daar adequaat mee om te gaan. Ellen is zelf ervaringsdeskundige partnergeweld en ze werkt samen met andere ervaringsdeskundigen die pleger, maar soms ook slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij geeft workshops voor de PION en maakt daarmee professionals bewust van de onbewuste houding die zij hebben ten aanzien van ‘de pleger’.

 

Ken je rode knoppen

Veel professionals zijn zich er namelijk niet van bewust dat de oordelen en vooroordelen die zij hebben over het plegen van geweld door alle betrokkenen gevoeld worden. En dat dit specifiek het aanvaarden van hulp in de weg staat. “Als je je ervan bewust bent dat je ook in staat bent tot agressie, dan wordt je houding een stuk opener en ben je in staat het gesprek aan te gaan.” Ellen maakt als hulpverlener mensen bewust van de rode knoppen die zij zelf hebben. Maar ook van hun primaire reacties, vechten, vluchten of bevriezen. “We hebben vaak meer begrip voor mensen die vluchten of bevriezen in een angstige situatie. Maar ook vechten is een heel natuurlijke reactie. Als je dat kunt herkennen als reactie, zonder het goed te keuren, is er meer mogelijkheid tot vertrouwen.”

 

Supportgroepen

De PION biedt ook supportgroepen waar mannen en vrouwen elkaar helpen ander gedrag aan te leren. “Het begint met echt te luisteren.” vertelt Ellen. “Eerst de alarmfase er af helpen, zodat iemand ook zelf weer in staat is te luisteren.” Ook een sfeer van erkenning en herkenning draagt daaraan bij. Het perspectief wat vanuit de ervaringsdeskundigen wordt ingebracht draagt bij aan de verandering die noodzakelijk is.

Er is dus echt een mogelijkheid om te stoppen met agressief reageren, dat laten de ervaringsdeskundigen zien. Dat zou toch veel hoop moeten bieden aan mensen die zich willen laten helpen bij het stoppen van een agressieve reactie.

Als je regelmatig bozer wordt dan je zou willen, of je bent bang dat je een keer over de grens gaat, laat je dan helpen. Zoek hulp en meld je bijvoorbeeld bij de PION. Kijk op de-pion.nl voor workshops, het delen van je verhaal of de supportgroep. De PION is momenteel beschikbaar vanuit de Regio Apeldoorn, Utrecht, Ede en Arnhem en is een initiatief van Moviera.

 

Geschreven door Kirsten Regtop (#TEDxSpreker, blogger en trainer bij www.kirstenregtop.com over o.a. huiselijk- en partnergeweld). Lees deze en meer blogs ook op haar site