In het boek ‘De voetbaltrainer en ik’ vertelt Linda Beukeboom het verhaal van Carlijn, een meisje voor wie voetbal het belangrijkste is in het leven. Haar trainer vertoont steeds vaker grensoverschrijdend gedrag. Stap voor stap en op slinkse wijze gaat hij te werk. Het boek geeft kinderen inzicht in hoe misbruik begint en steeds verder kan gaan: de lezer volgt Carlijn in haar reacties en aan het einde van elk hoofdstuk worden vragen gesteld die aansporen om na te denken over hoe jij zelf zou reageren, en hoe je het best kunt handelen in zo’n situatie. Dit is meteen ook een mooi startpunt om klassikaal of met ouders/opvoeders over dit onderwerp te praten

Als Carlijn haar enkel verzwikt, wil de trainer haar helpen. Stapje voor stapje leidt die hulp tot misbruik en het meisje zwijgt erover. Ze voelt zich schuldig, schaamt zich, en pas op het laatst krijgt ze de hulp die ze nodig heeft. Linda: “Als Carlijn eerder om hulp had durven vragen, was haar veel leed bespaard gebleven. Daarom is het ontzettend belangrijk dat kinderen over dit thema praten, en dat het geen taboe is. Misbruikers hebben een neus voor kinderen die geen sociaal vangnet hebben. Dat maakt ze kwetsbaar. Door het verhaal te lezen leren kinderen hoe een misbruiker te werk gaat.”

Linda schreef het boek voor kinderen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (12-14 jaar). In ieder hoofdstuk komt een bepaald thema aan bod. Aan het einde van elk hoofdstuk staat een lijstje met vragen. Ook beschrijft Linda oefeningen die de kinderen in groepjes kunnen doen.

Een voorbeeld: in hoofdstuk 4 kust de trainer het meisje. Het thema van dat hoofdstuk is: kussen en grenzen stellen. Een van de vragen is: ‘Wat vind jij ervan dat de trainer Carlijn op haar mond kust? Mag dat?’ Een andere vraag: ‘Carlijn kiest ervoor niemand te vertellen dat de trainer haar heeft gekust. Wat zou jij doen?’ Bij een van de oefeningen bij dit hoofdstuk knijpt een kind steeds harder in de hand van een ander kind. Het kind dat geknepen wordt moet dit stoppen door duidelijk ‘Stop’ te zeggen, in plaats van het langer vol te houden dan het werkelijk wil.

Linda: “Omdat het misbruik langzaam steeds erger wordt, kan de lezer zich inleven in het verhaal. Ik hoop dat kinderen samen kunnen praten over wat er met Carlijn gebeurt en wat dat met hen doet. Dat is persoonlijk, maar niet kwetsbaar. Kinderen worden kwetsbaar als ze er niet over praten en geen woorden hebben voor wat er gebeurt. Ik ben zelf ervaringsdeskundige op dit gebied en ik weet daardoor hoeveel impact seksueel misbruik heeft gedurende de rest van je leven. Ik was 20 jaar toen het mij overkwam. Ik schaamde me kapot, durfde er met niemand over te praten en toen ik dat uiteindelijk wel deed, kreeg ik geen steun. Ik probeerde het te vergeten, maar dat lukte niet. Alle seksuele ervaringen die ik later had werden erdoor beïnvloed. Ik zie het als mijn missie om kinderen weerbaarder te maken door middel van kennis en openheid over dit onderwerp. Als ze leren hoe seksueel misbruik ontstaat, weten ze beter wat ze kunnen doen om het te stoppen. Ieder kind dat gespaard blijft van misbruik is er een. Weerbare kinderen worden weerbare volwassenen.”

Het verhaal van Carlijn is een verhaal voor kinderen, maar de thema’s kunnen het best bespreekbaar worden gemaakt in een veilige omgeving met volwassenen. Ouders, leerkrachten en vertrouwenspersonen kunnen het boek gebruiken om met de jeugd in gesprek te gaan. Linda: “Voorkomen is beter dan genezen en geloof me, de gevolgen van seksueel misbruik zijn heel moeilijk om van te genezen. Daarom pleit ik voor preventie. Binnen de sport is er vaak een verschil in machtsverhouding: de sporter is afhankelijk van mensen die zijn carrière kunnen maken of breken. Zo’n systeem leent zich voor grensoverschrijdend gedrag. Sport is bovendien niet een omgeving voor kwetsbaarheid, ‘stoer’ en ‘sterk’ zijn belangrijk. Daarom zijn schaamte en schuld zaken waarover gezwegen wordt. Seksueel misbruik is nog steeds een groot taboe. Door kinderen erover te informeren en ze te leren erover te praten kan het systeem veranderen en daarmee misbruik in de kiem gesmoord worden.”

 

Linda Beukeboom woont in Drenthe. Vroeger was ze fysiotherapeut, tegenwoordig begeleidt ze sportgroepen. In haar romans behandelt ze thema’s die spelen in de samenleving.

‘De voetbaltrainer en ik’ verschijnt eind maart bij uitgeverij Davey Jones Publishing.

 

Door de redactie van Vlam