Vreedzame Mannendag

Op 25 november is het Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Een belangrijk probleem om bij stil te staan, zonder meer. Maar draagt deze manier van stil staan bij aan een structurele oplossing? Er zijn twee dingen die ons het doel voorbij laten schieten bij deze vorm van benoemen. In deze column licht ik dat toe én kom ik met een alternatief waarbij jij uitgenodigd bent!

 

Agency

Degene met de meeste zeggenschap [agency] wordt in de formulering ‘Dag tegen Geweld tegen Vrouwen’ weggelaten (Katz, 2020). En elk kind begrijpt dat de kans minimaal is dat iemand de deur voor verandering open doet, wanneer je niet aan klopt bij de juiste persoon. Zonder plegers zouden we immers niet stil hoeven staan bij de slachtoffers. De agent is niet alleen degene met de meeste oplossingsmacht, maar ook degene met de meeste verantwoordelijkheid.

De belangrijkste vraag is: Wie bracht de schade toe? 95% van dit geweld wordt gepleegd door mannen. Niet enkel laag opgeleiden, Marokkanen, buurmannen van een paar straten verderop of travelvloggers in Amerika. Nee, het zijn van ‘man’ in deze maatschappij is de grootste gemeenschappelijke deler.

In de formulering zouden we dus een agent moeten toevoegen. Bijvoorbeeld

“Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen door Mannen.”

 

Energy grows where attention goes

Waar je aandacht aan schenkt, groeit. En je onderbewustzijn kan geen ontkenning vasthouden. Bedrijven formuleren hun doelstellingen in termen van positieve resultaten en winst. Niet waar ze tégen zijn, maar wat ze wél willen bereiken is hun leidraad. Daarna komt pas de risico inperking. Daarom is “nuchter leven” ook een betere voorspeller van een leven zonder alcohol dan “stoppen met drinken” (Alvast een tip voor de traditionele goede voornemens)

Om het effect te bereiken wat we nodig hebben voor de veiligheid van (met name) vrouwen, hebben we dus een positieve formulering nodig. Welke mannen willen we wél zien? Wel gedrag is wél helpend?

 

#VREEDZAMEMANNENDAG

Geen geweld plegen tegen vrouwen is normaal. Dus eigenlijk zou ‘Normale Mannen Dag” de meeste zuivere benaming zijn. Helaas zijn we daar kennelijk nog niet. Iets meer richting is wenselijk. Wat mij betreft dopen we de dag na Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen daarom: de Internationale Dag van de Vreedzame Man. In het kort Vreedzame Mannen Dag, 26 november.

 

Over vrouwenlijven

Vreedzame mannen zijn mannen die genderongelijkheid – die in onze samenleving helaas nog welig tiert – niet gebruiken om vrouwen te passeren, kleineren, misbruiken en “complimentjes” te maken. Maar die hun hand uitsteken om hen aan tafel in gelijkheid plaats te laten nemen. Ook als dat betekent dat zij zelf van die comfortabele zetel op of door moeten schuiven. Dat vraagt de bereidheid van leaning out in plaats van leaning down. En active bystander-ship in plaats van performative bystandership. Zeg nou eerlijk, wie wil die doorgesleten plek nog, die door generaties mannen voor jou over de lijven van vrouwen bevochten is?

 

Geschreven door Sabine Meulenbeld (Specialist Seksuele Soevereiniteit, trainer, coach, therapeut. (www.sabinemeulenbeld.nl)

 

(Photo by Taylor on Unsplash)