Seksueel geluk creëren

Welkom bij de serie Voor Mannen die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In mijn laatste artikelen heb ik het traditionele rolpatroon tussen man en vrouw besproken dat in heteroseksuele relaties leidt tot seksueel ongeluk. In dit patroon wordt de man als jager gezien. Hij is degene die naar de vrouw verlangt en het is zijn verantwoordelijkheid om zijn verlangen naar haar te uiten. De vrouw wordt als gejaagde gezien. Het is haar verantwoordelijkheid om zich voor hem aantrekkelijk te maken en af te wachten tot hij op haar afkomt. Wanneer hij zijn verlangen voor haar laat blijken is het haar opgave om hem toe te laten of af te wijzen.

Het traditionele rolpatroon maakt mannen en vrouwen seksueel ongelukkig

Ook al lijkt dit patroon ouderwets en achterhaald, het is nog steeds het meest dominante gedragspatroon in de seksuele interacties tussen mannen en vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer mannen en vrouwen zich aan het traditionele rolpatroon houden, hoe minder seksueel geluk zij op lange termijn beleven. Dit geldt niet alleen voor stellen, maar ook voor singles die een one-night-stand hebben en mensen die met elkaar scharrelen.

Hoe kun je dan wél seksueel geluk creëren?

Hieruit ontstaat de vraag: hoe kun je dan wél seksueel geluk creëren? De eerste stap naar seksueel geluk ligt in het begrijpen van de voorwaarden waaronder seksueel geluk kan ontstaan. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, blijft seksueel geluk onbereikbaar.

Seks gaat van nature over gelijkwaardigheid

Een fundamenteel principe van seks is dat ieder mens als seksueel wezen wordt geboren. Dit betekent dat ieder mens van nature seksuele verlangens heeft en de wens om deze verlangens met een ander mens te vervullen. Vervullende seks onder mensen kan daarom alleen plaatsvinden wanneer drie voorwaarden gegeven zijn:

  1. Beide partners voelen zich tot elkaar aangetrokken.
  2. Beide partners uiten hun verlangen naar elkaar.
  3. Beide partners kunnen en willen het verlangen van de ander ontvangen.

Dit betekent dat de seksuele relatie tussen mensen van nature symmetrisch en gelijkwaardig is. Wanneer deze gelijkwaardigheid wordt verbroken, ontstaan seksueel ongeluk, seksuele problemen en seksueel geweld.

Wat gebeurt er als je tegen dit principe ingaat?

Laten we naar drie scenario’s kijken om een beeld te krijgen van wat er gebeurt als we tegen deze principes in zouden gaan.

  1. Stel je hebt een situatie waarin de seksuele aantrekking tussen twee mensen niet wederzijds is. Alsnog probeert de één de ander te overtuigen, te manipuleren en desnoods tot seks te dwingen. Dan zit je direct in een situatie van misbruik, dwang, geweld, verkrachting en trauma.
  2. Stel je hebt een situatie waarin één partner zijn seksuele verlangens uit en de ander niet. Dan zal de seks alleen om de verlangens van die ene partner draaien. De andere partner beleeft geen seksuele vervulling. Hij of zij zal zich tijdens de seks oncomfortabel en na de seks gebruikt of leeggetrokken voelen. Seksueel geluk is onmogelijk in deze situatie.
  3. Stel je hebt een situatie waarin de aantrekking wederzijds is, beide partners vrij hun verlangens uiten, maar deze verlangens niet overeenkomen. De ene partner heeft misschien zin in ruige seks, terwijl de ander juist van langzame seks houdt. De partner die van langzame seks houdt, kan in deze situatie het verlangen naar ruige seks niet ontvangen. Dit leidt vaak ertoe dat een partner zich aanpast aan de ander of dat ze proberen om een compromis te vinden. De seks die daaruit voortkomt is dan voor beide partners niet helemaal leuk. Als er in een relatie een constant verschil tussen seksuele verlangens is, worden de partners in de loop van tijd steeds ongelukkiger met hun seksleven, omdat ze allebei niet dat krijgen waar ze naar verlangen. Ze voelen zich dan zich steeds meer gebruikt of gefrustreerd door het aanpassen aan de ander.

Zelfreflectie

Neem een moment voor jezelf en vraag jezelf af: hoe gelijkwaardig gedragen wij in onze relatie? Hebben we een vast rolpatroon? Is er één iemand die altijd de eerste stap neemt? Ben jij degene die seks initieert terwijl je vrouwelijke partner het toelaat of afwijst? Uiten jullie evenveel seksueel verlangen naar elkaar? Hoe vaak zegt je partner tegen jou hoe mooi, sexy en aantrekkelijk ze jou vindt? Hoe groter de asymmetrie, hoe moeilijker het seksleven wordt. Ga het gesprek aan met je partner en reflecteer samen over wie wat doet en waarom. Stel je open voor verandering. Voor een verschuiving van asymmetrie naar symmetrie. Van ongelijkwaardigheid naar gelijkwaardigheid. Het seksueel geluk is er al. Het zit daar op jou te wachten.

 

Geschreven door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)

Willen en gewild worden

Welkom bij de serie Voor Mannen die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In mijn vorig artikel heb ik uitgelegd dat de meeste seksuele interacties tussen mannen en vrouwen een vast patroon volgen waarmee wij vanaf jongs af aan worden opgevoed. In dit patroon is de man degene die de vrouw wil en de vrouw is degene die door de man gewild wordt. Hij voelt zich aangetrokken tot haar en het is haar opgave om zich aantrekkelijk voor hem te maken. Hij uit zijn verlangen voor haar en zij laat dit verlangen toe of wijst het af. Ik heb verder uitgelegd dat dit tot twee fundamentele problemen leidt: De man beleeft levenslang regelmatig seksuele afwijzing. De vrouw leert niet om haar eigen seksueel verlangen te voelen en te uiten.

De diepste wensen van man en vrouw

Door dit patroon ontstaan de twee diepste onvervulde wensen van man en vrouw:

De diepste wens van de man is om haar seksueel verlangen voor hem te voelen. Hij wil het gevoel van gewild worden door haar ervaren, net zoals zij het door hem ervaart. Hij wil voelen dat zij hem aantrekkelijk en sexy vindt. Ook hij verlangt ernaar om stevig aangepakt en passievol gezoend te worden.

De diepste wens van de vrouw is om haar seksueel verlangen voor hem te kunnen uiten en volledig vrij te zijn in haar seksualiteit. Ze wenst aan hem te kunnen vertellen waar ze zin in heeft. Ze wenst haar seksuele fantasieën met hem uit kunnen te leven.

Met andere woorden: mannen en vrouwen willen precies hetzelfde. Waarom lukt het dan zo vaak niet om dit daadwerkelijk te doen? De reden is dat er vaak een kloof is tussen wat wij ten diepste wensen en wat wij aankunnen in de realiteit. Heb je ooit een belangrijk succes behaalt en wist je ineens niet meer wat je moest doen? Met seks is het precies hetzelfde.

Wens vs realiteit

Het feit dat mannen met hart, ziel en lichaam ernaar verlangen om door hun vrouwelijke partner gewild te worden, betekent niet dat ze dit ook aankunnen in de realiteit. Op dezelfde manier dat vrouwen niet leren om hun seksueel verlangen te uiten, leren mannen niet om het seksueel verlangen van de vrouw te ontvangen. Wanneer ze dan ineens geconfronteerd worden met dat verlangen, weten ze vaak niet wat ze moeten doen. Een vrouw die open haar verlangen naar een man toont, kan behoorlijke prestatiedruk bij deze man veroorzaken: “Kan ik haar wel bevredigen? Kan ik haar alles geven waar ze naar verlangt? Ken ik de juiste technieken wel? Kan ik het lang genoeg volhouden?” Deze prestatiedruk kan opstapelen tot het punt dat de man zijn erectie verliest. Vaak schieten dan beide partners in paniek. De man voelt zich gefaald en de vrouw voelt zich afgewezen.

Wanneer dit gebeurt is het belangrijk om niet in de emoties van angst, falen en afwijzing te blijven hangen. Laat jezelf tot rust komen en erken samen dat je bezig bent met het veranderen van een seksueel rolpatroon waarmee je opgevoed bent en wat je jarenlang hebt herhaald. Het is alleen maar normaal dat dit niet meteen soepel gaat.

Ook vrouwen beleven een kloof tussen wens en realiteit

Het feit dat vrouwen verlangen naar seksuele vrijheid en het vervullen van hun seksuele wensen, betekent nog lang niet dat ze ook de zekerheid voelen om deze stap te maken. Vrouwen zijn ontzettend bang om door hun partner afgewezen, uitgelachen, bekritiseerd of veroordeeld te worden voor hun seksuele wensen. De meeste vrouwen hebben van jongs af aangeleerd om hun seksualiteit te verbergen. Het is een enorme stap om op volwassen leeftijd ineens het tegenovergestelde te doen. Wanneer een vrouw het besluit neemt om zich richting haar man te openen, dan kan de kleinste reactie van afwijzing, spot, of oordeel ervoor zorgen dat ze dit niet nog een keer gaat doen. Wanneer een man zich overweldigd voelt door het verlangen van de vrouw, is de kans groot dat zij ook dit als afwijzing of oordeel gaat interpreteren.

Wanneer je als man meer in aanraking wilt komen met de seksualiteit van je vrouw of vriendin, dan is het jouw opgave om voor haar een volledig veilige situatie te creëren waarin zij zich voor jou kan openen.

Verandering

Wanneer je als man en vrouw het besluit neemt om uit de conventionele rolverdeling te stappen, dan is het volledig normaal dat je op dit pad een aantal ongemakkelijke momenten mee zult maken. Het duurt even om aan een nieuwe seksuele dynamiek te wennen. Het is spannend om elkaar opnieuw te ontdekken. Het is leuk, maar ook confronterend, wanneer langgekoesterde wensen waar worden. Geef daarom alle ruimte aan het ongemak en de onzekerheid die jullie samen zullen beleven. Het is maar tijdelijk. Je bent op het pad naar seksueel geluk.

 

Geschreven door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)

Welkom bij de serie Voor Mannen die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In dit artikel zal ik ingaan op de meest voorkomende seksuele dynamiek tussen mannen en vrouwen die ervoor zorgt dat het seksleven in heteroseksuele relaties in de loop van tijd vastloopt: De man initieert de seks door te laten zien dat hij haar wil en zij laat het toe of wijst hem af. Deze dynamiek creëert twee fundamentele problemen: De man ervaart levenslang seksuele afwijzing door zijn vrouwelijke partner. De vrouw leert nooit om verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen seksualiteit.

 

De mythe van jager en gejaagde

Het traditionele cliché van heteroseksualiteit ziet de man als jager en de vrouw als gejaagde. De man is degene die verlangt. De vrouw is degene waarnaar verlangd wordt. Hij kijkt, zij wordt bekeken. Hij ziet haar, wil haar en jaagt op haar, tot zij zich overgeeft aan zijn verlangen. In dit eenzijdige scenario is de man actief en zoekend en de vrouw passief en afwachtend. Het is zijn verantwoordelijkheid om naar haar toe te gaan en zijn verlangen te uiten. Het is haar verantwoordelijkheid om hem toe te laten of af te wijzen. Dit cliché onderligt tot vandaag de meeste seksuele interacties tussen mannen en vrouwen of het nou tijdens een eerste date is of in een relatie van twintig jaar.

 

Een leven lang afwijzing

De mythe van jager en gejaagde gaat ervan uit dat mannen een sterke seksuele drang hebben terwijl vrouwen dat niet hebben. Daarom gaat de man actief op zoek naar seks, terwijl de vrouw afwacht en niets doet. Deze aanname ligt ten grondslag aan de misvatting dat mannen van nature een hoger libido hebben dan vrouwen. Het idee is dan dat mannen het steeds weer bij een vrouw moeten proberen en dat zij het af en toe ook toe zal laten. Maar in de meeste gevallen moeten mannen ervan uitgaan dat ze afgewezen worden. De seksuele afwijzing van mannen wordt daarom als een gegeven gezien in onze cultuur, iets wat iedere man een leven lang mee zal maken.

De aanname dat mannen van nature een hoger libido hebben dan vrouwen is niet waar. Dit is wetenschappelijk veelvuldig onderzocht en vastgesteld. Mannen en vrouwen hebben van nature evenveel verlangen naar seks. Hoe komt het dan dat mannen hun verlangen overduidelijk (moeten) uitdrukken, terwijl vrouwen hun verlangen verbergen, terughouden en niet duidelijk aan hun eigen partner laten zien? Als mannen en vrouwen even veel seks willen, hoe komt het dan dat mannen zo veel seksuele afwijzing beleven in relaties?

 

Meidenopvoeding

De seksuele opvoeding van meiden en jonge vrouwen in cultuur gaat niet over het leren kennen van je eigen lichaam en het beleven van seksueel plezier. Het gaat niet erom te ontdekken wat je fijn vindt en wat niet. Het gaat niet erom om je partner te laten zien wat je lekker vindt. Het gaat niet erom je eigen verlangen waar te nemen. Het gaat niet erom om aan je partner te communiceren dat je hem wilt.

De seksuele opvoeding van meiden en jonge vrouwen gaat in eerste instantie om het tegenhouden van seks, het voorkomen van zwangerschappen, het voorkomen van soa’s en het voorkomen van een nadelige reputatie. Meiden en jonge vrouwen worden niet opgevoed om hun eigen verlangen waar te nemen en uit te leven, maar om het verlangen van jongens en mannen te managen door het meestal niet en soms wel toe te laten. Met andere woorden: de seksuele opvoeding van meiden en jonge vrouwen draait in eerste instantie om het afwijzen van mannen.

Dit leidt ertoe dat volwassen vrouwen weinig toegang hebben tot hun eigen verlangen. Ze weten vaak niet wat ze fijn vinden in bed, omdat ze dit nooit als relevant hebben ervaren. Ze zien hun eigen rol vooral in het reageren op het verlangen van de man en niet in het voelen en uiten van hun eigen verlangen. Dit gedragspatroon brengen ze mee naar hun relaties en doen dan wat ze van jongs af aan hebben geleerd: afwijzen.

 

Afwijzing en onvervulde wensen

Alle mensen hebben een fundamenteel behoefte aan acceptatie, verbinding en liefde. Afwijzing doet pijn. Seksuele afwijzing doet extra veel pijn. Daarom is de seksuele afwijzing door de vrouw één van de grootste wonden in de mannelijke ziel. Op dezelfde manier hebben alle mensen een fundamenteel behoefte aan het uiten van hun seksueel verlangen en het vervullen van hun seksuele wensen. Daarom is onvervulde seksualiteit één van de grootste wonden in de vrouwelijke ziel.

De enige manier om deze wonden te helen is om het spel van aanzoeken en afwijzen te doorbreken. Mannen moeten een stap terugnemen en vrouwen de ruimte geven om hun seksueel verlangen voor hen te uiten. Vrouwen moeten de verantwoordelijkheid nemen om deze ruimte te vullen. Vrouwen moeten leren om hun verlangen te voelen en in alle duidelijkheid aan hun mannelijke partner te uiten. Alleen als beide partners evenveel verlangen naar elkaar uiten en even duidelijk zijn over hun seksuele wensen wordt een gelukkig seksleven mogelijk.

 

Geschreven door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)

Welkom bij de serie Voor Mannen die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In mijn vorig artikel heb ik uitgelegd hoe clichés over mannelijke en vrouwelijke seksualiteit leidt tot ongelukkige sekslevens bij heteroseksuele stellen. In dit artikel ga ik verder in op één vaak voorkomend aspect van een ongelukkig seksleven: seks uit verplichting.

 

Iedere man kent het

Iedere man heeft het weleens meegemaakt. Je bent aan het seksen met je vrouw of vriendin en je merkt dat ze het niet echt leuk vindt. Je ziet dat ze er weinig plezier van krijgt, je voelt de passiviteit in haar lichaam en haar ogen lijken afgeleid. Ze zegt dat het allemaal prima is voor haar, maar je voelt aan dat ze erop zit te wachten dat het over is. Het geeft jou een akelig gevoel. Je schiet op. Je stoot sneller en harder om zo snel mogelijk klaar te komen en de situatie te beëindigen. Na de seks heerst een gevoel van leegte.

Ook andersom kan het gebeuren. Je vrouw heeft zin in seks, jij niet. Maar wat voor man ben je dan als je geen zin in seks hebt? Mannen willen altijd, toch? Nee zeggen tegen seks voelt verkeerd. Dus pretendeer je dat je haar wilt. Je weet wat je moet doen, dus je doet het. Het voelt als werk. Je moet je best doen om haar te beminnen. Hopelijk lukt het en heeft ze niet door dat je met je gedachten ergens anders bent. Je komt klaar om aan haar te bewijzen dat jij het ook geil vindt. Na de seks ben je blij dat het over is.

Seks uit verplichting is voor niemand leuk. En toch gebeurt het zo vaak bij heteroseksuele stellen. Bij sommige stellen is het zelfs de voornamelijke manier van seksen. Hoe kan dit?

 

Geen “nee” durven zeggen

Voor zowel mannen als vrouwen kan het moeilijk zijn om “nee” te zeggen tegen hun partner als ze geen zin in seks hebben. Dit komt aan beide kanten door onware clichés over mannelijke seksualiteit die een negatieve dynamiek tussen mannen en vrouwen creëren.

Aan de ene kant staat het cliché dat mannen van nature een hoger libido hebben dan vrouwen en daardoor voortdurend meer verlangen hebben naar seks. De man denkt vrijwel de hele dag aan seks. Hij staat alleen maar erop te wachten om haar te mogen bespringen. Dus als hij de kans krijgt, dan moet hij die ook grijpen. Anders is er iets mis met zijn mannelijkheid. Dit cliché – dat niet verder weg zou kunnen zijn van de waarheid – zet mannen aan om zich in te laten op seks die ze eigenlijk niet willen. Dit zowel in relaties als bij one-night-stands en scharrels.

Aan de andere kant staat het cliché dat mannen alle seks leuk vinden, als er maar gesekst wordt. Mannen willen kwantiteit. Veel en vaak. Kwaliteit is onbelangrijk. Of de vrouw nou enthousiast meedoet of lusteloos op haar rug ligt maakt niet uit. Goede seks is top en slechte seks is beter dan geen seks. Ook dit cliché zou niet verder verwijderd kunnen zijn van de realiteit. Het is echter vast verankerd in de hoofden van vrouwen die van jongs af aan hebben geleerd dat ze met hun man of vriend moeten seksen om “hem tevreden te houden.” Anders gaat hij vreemd of verlaat hij je voor een ander. Dit cliché zet vrouwen onder druk om met hun man uit verplichting te seksen en niet voor hun eigen seksuele plezier.

 

Wat kun je doen?

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat seks alleen leuk is als beide partners het willen, als beide partners naar elkaar verlangen, als beide partners opgewonden zijn, als het voor beide partners geil is en als er evenveel tijd en aandacht wordt besteed aan het plezier van beide partners. Ten tweede is het belangrijk om elkaar seksueel te leren kennen. Vertel aan elkaar wat jullie seksuele verlangens zijn. Vertel aan elkaar wat je nodig hebt om opgewonden te kunnen raken. Creëer een veilige omgeving zonder oordeel waar iedereen zijn wensen, voorkeuren, behoeften en gevoelens vrij kan uiten. Ontmoet elkaar met openheid en nieuwsgierigheid.

 

Geen seks is beter dan slechte seks

Alle seksuele ervaringen die wij maken worden opgeslagen en onthouden door ons lichaam. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk positieve ervaringen te creëren en zo min mogelijk negatieve. Seks uit verplichting is een negatieve ervaring voor beide partners. Hoe vaker je uit verplichting sekst, hoe meer zal het lichaam zich van seks afkeren om de herhaling van deze ervaring te vermijden. Dit betekent dat het lichaam zijn natuurlijke drang naar seks zal onderdrukken tot je hem niet meer voelt. Het is daarom belangrijk om niet te seksen als je het niet wilt. Geen seks is beter dan slechte seks. Hoe vaker je alleen sekst wanneer je het daadwerkelijk wilt, hoe positiever de ervaring voor je lichaam en hoe sterker zal je je natuurlijke verlangen in seks voelen.

 

Geschreven door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)

Welkom bij de serie Voor Mannen die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In mijn vorig artikel heb ik uitgelegd hoe prestatiedruk en succesdenken de seksuele vervulling van mannen tegenwerkt. In dit artikel wil ik verder ingaan op één van de aspecten van de prestatiedruk die mannen in bed beleven: het klaar laten komen van de vrouw.

 

Haar plezier, zijn genot

De meeste mannen beleven het seksueel plezier van de vrouw als hun ultieme opwinding en haar orgasme als het ultieme bewijs dat ze het goed hebben gedaan en succesvol zijn geweest. Je zou moeten denken dat dit ertoe leidt dat heteroseksuele stellen heel veel vervullende seks hebben waarbij mannen hun vrouwen of vriendinnen op de meest lekkere manier beminnen en vrouwen oneindig klaarkomen. De realiteit ziet er echter anders uit. Heteroseksuele stellen die een gelukkig seksleven leiden zijn de uitzondering, niet de regel. Een vaak voorkomende klacht is dat de vrouw haar verlangen in seks verliest, omdat de seks met haar mannelijke partner niet vervullend is voor haar. Te weinig opwinding, te weinig plezier, te weinig orgasmes. Zij wil op gegeven moment liever geen seks dan slechte seks en hij voelt zich seksueel gefaald. Hoe kan dit als mannen toch zo gemotiveerd zijn om het leuk te maken voor de vrouw? Deze vraag zal ik in dit artikel beantwoorden.

 

Heteroseksuele dynamiek

De dynamiek van een ongelukkig seksleven waarin veel heteroseksuele stellen in de loop van tijd terechtkomen, wordt gedreven door misinformatie over mannelijke en vrouwelijke seksualiteit die overheersend is in onze cultuur. Deze misinformatie creëert verkeerde voorstellingen, beelden en ideeën over seksualiteit waarmee beide geslachten van jongs af aan worden opgevoed. Dit leidt ertoe dat volwassen mannen en vrouwen onware clichés in zich dragen van hun eigen seksualiteit en de seksualiteit van het andere geslacht. Deze clichés zijn echter zo dominant dat ze bepalend worden voor de seksuele interactie tussen man en vrouw. Het resultaat is dat heteroseksuele partners moeite hebben om elkaars seksuele wensen, behoeften en voorkeuren waar te nemen.

 

Clichés over mannen en vrouwen

Eén van de meest dominante clichés over mannelijke seksualiteit is dat mannen alleen voor hun eigen plezier seksen en dat ze het seksueel plezier van de vrouw niet echt belangrijk vinden. De vrouw is vooral een object wat ze gebruiken om zichzelf te bevredigen. Het belangrijkste voor de man is dat hij klaarkomt. In de realiteit is echter het tegenovergestelde waar. Er is maar een kleine minderheid van mannen die puur vanuit seksueel egoïsme sekst. Voor de overgrote meerderheid staat het seksueel plezier van de vrouw tijdens de seks centraal. Haar plezier is zijn opwinding. Haar kreunen is het geluid waar hij het meest naar verlangt. Haar orgasme is zijn ultieme bevestiging als minnaar en als man.

Eén van de meest dominante clichés over vrouwen is dat vrouwen seksueel passief zijn en dat hun lichaam in dienst staat van het mannelijke plezier. Daar bovenop komt het cliché dat het vrouwelijke lichaam moeilijk is en seksueel ingewikkeld. Terwijl de man alleen maar hoeft te stoten, moet er bij de vrouw van alles gedaan worden zodat ze ook een keer klaarkomt. Dit is uiteraard veel te veel moeite voor de man. Een vrouw daadwerkelijk te beminnen, kun je echt niet van hem vergen. De verdrietige waarheid van dit cliché is dat heteroseksuele vrouwen het massaal hebben verinnerlijkt. Vrouwen vinden het vaak moeilijk om te geloven dat mannen houden van hun plezier en dat ze ervan genieten om hun te beminnen.

De consequentie is seksuele zelfonderdrukking. Veel vrouwen geloven dat hun lichaam te veel werk is. Ze geloven dat ze hun man of vriend niet moeten vermoeien met wat zij lekker vinden, terwijl dat hetgeen is waar hij het meest naar verlangt. Ze durven niet hun eigen wensen uit te spreken, terwijl hij dat zo graag wil horen. Ze onderdrukken hun eigen verlangen, terwijl hij dat zo graag wil voelen. Deze dynamiek leidt steeds weer tot seksuele ervaringen die voor haar onvervullend zijn en hem het gevoel geven dat hij gefaald is.

Als je dit leest, dan denk je misschien dat deze clichés zo verouderd zijn dat er toch echt níemánd meer in gelooft. Niets is minder waar. Het zijn juist de meest ouderwetse clichés die tot vandaag de slaapkamers van heteroseksuele stellen stil laten vallen.

 

Ga het gesprek aan en creëer een veilige omgeving

Voor veel vrouwen is het uitspreken van hun seksuele wensen verbonden met angst, schaamte, schuld en gevoelens van onveiligheid. Sommige vrouwen trekken zich liever geheel terug dan dat ze aan hun man of vriend vertellen waar ze naar verlangen. Om deze dynamiek te doorbreken is het noodzakelijk dat jij als man een veilige omgeving creëert waar je haar aanmoedigt om haar wensen met jou te delen en waar je met volle aandacht naar haar luistert. Tijdens de seks is het belangrijk dat je steeds weer opnieuw aan haar communiceert dat je het heerlijk vindt om haar te beminnen, dat je geniet van haar opwinding en dat haar plezier het mooiste is wat er bestaat. Alleen op die manier kan zij stapsgewijs het vertrouwen opbouwen om haar verlangens met jou te delen en haar plezier aan jou te laten zien. In de loop van tijd zal dit tot steeds meer vervullende seks leiden.

 

Geschreven door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)

Welkom! Dit is het zesde artikel in de serie Voor Mannen die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In mijn vorig artikel heb ik uitgelegd hoe erecties werken. In dit artikel laat ik je het effect zien van succesdenken en prestatiedruk op de stabiliteit van erecties en vervullende seks bij mannen.

Prestatiedruk in bed is één van de grootste belemmeringen die mannen tegenkomen op hun pad naar seksuele vervulling. Dit komt omdat mannen van jongs af aan opgevoed worden om in bed – net zoals op hun werk – successen te behalen en resultaten te boeken. Het probleem is echter dat seks van nature niet gaat over succes en resultaten, maar over gevoel en ervaring. Seks is zowel lichamelijk als emotioneel de meest gevoelsvolle ervaring die wij als mensen kunnen maken. Wanneer wij seksen zijn onze zintuigen volledig geopend. We nemen aanrakingen, smaken, geluiden en geuren met hoge intensiteit waar. Als we het toelaten kunnen we ons tijdens de seks volledig openen voor onze partner en diepe verbinding en liefde met elkaar beleven. Als wij seks door een rationeel kader van succes beleven verliezen we de verbinding met ons gevoel, nemen we ons lichaam minder waar en beleven we minder verbinding met onze partner.

 

Successen behalen in bed

Seksueel succes kan op verschillende manieren gedefinieerd zijn. Voor sommige mannen betekent het om met zo veel mogelijk vrouwen gesekst te hebben, voor andere mannen betekent het om één vrouw gelukkig te maken en haar perfect te beminnen. Sommige mannen meten hun potentie af aan de grootte van hun penis, sommige aan hoe vaak per week ze seksen en andere aan hoe lang ze vol kunnen houden voordat ze klaarkomen. De meeste mannen meten hun succes af aan een combinatie van deze factoren.

Wat al deze vormen van succes gemeen hebben is dat het om resultaten gaat die meetbaar en vergelijkbaar zijn. Je kunt bijhouden met hoeveel vrouwen je hebt gesekst, je kunt aan het plezier van je vriendin zien hoe goed je het doet in bed, je kunt de grootte van je penis meten, je kunt tellen hoe vaak per week je hebt gesekst en je kunt naar de klok kijken om vast te stellen hoe lang je het vol hebt gehouden. Meetbaarheid speelt een belangrijke rol. Succesdenken motiveert mannen om buiten zichzelf naar vermeend objectieve maatstaven te zoeken om vast te kunnen stellen hoe goed ze het doen in bed. Dit gaat ten koste van het voelen van hun eigen lichaam, het waarnemen van hun eigen emoties en het vervullen van hun daadwerkelijke seksuele behoeften.

 

Faalangst en erecties

Succesdenken en faalangst gaan hand in hand. Waar successen behaald kunnen worden, kan ook gefaald worden. En waar gefaald kan worden ontstaat faalangst. Deze angst creëert prestatiedruk. Geen man wil falen in bed. Er zijn weinig scenario’s die bij mannen zoveel angst en schaamte opwekken als de voorstelling dat ze in bed zouden kunnen falen. Daarom is de seksuele prestatiedruk voor mannen bijzonder hoog. Deze prestatiedruk heeft een negatief effect op de erecties van mannen.

In mijn vorig artikel heb ik uitgelegd dat de bloedstroom naar je penis door kleine spieren gecontroleerd wordt die aan de wortel van je penis zitten en de bloedvaten naar je penis openen en sluiten. Deze spieren worden wederom gecontroleerd door zenuwen. Deze zenuwen reageren in real time op je gedachten en emoties. Wanneer je druk in je hoofd bent, wanneer je je onzeker of nerveus voelt, geeft je brein een stresssignaal af. Dit signaal wordt onmiddellijk opgepikt door de zenuwen rondom je penis die dan de kleine spieren aansturen om de bloedvaten naar je penis samen te trekken. Het resultaat: de bloedstroom naar je penis wordt onderbroken en je erectie verdwijnt.

Faalangst en prestatiedruk zijn bijzonder stressvol voor geest en lichaam. Hoe meer prestatiedruk je voelt in bed, hoe vaker je problemen zult beleven met het krijgen en houden van erecties. Faalangst en prestatiedruk kunnen vicieuze cirkels veroorzaken waarin een man zich steeds grotere zorgen maakt of hij wel of niet een erectie zal krijgen. Deze zorgen creëren dan zoveel stress dat de bloedvaten naar de penis steeds meer samentrekken en er daadwerkelijk geen erectie ontstaat. Dit creëert dan nog meer prestatiedruk die leidt tot nog meer faalangst, waardoor erecties steeds vaker – of zelfs geheel – uitblijven.

 

Het resultaat van succesdenken in bed: onvervullende seks

Succesdenken gaat om het behalen van resultaten en successen. Maar wat zijn de daadwerkelijke resultaten van succesdenken in bed? Prestatiedruk, faalangst en grotere kans op erectieproblemen. Voldoen aan van buiten opgelegde maatstaven en verminderde waarneming van je eigen lichaam, emoties en seksuele behoeften. Onzekerheid over vergelijking met anderen. Druk in je hoofd zijn in plaats van aanwezig in het moment. Bezig zijn met “het goed doen” en daardoor niet van jezelf en je partner kunnen genieten. Kortom, het resultaat is onvervullende seks en op den duur een ongelukkig seksleven. Je behaalt precies het tegenovergestelde van waar je naar streeft.

 

Bevrijding: van succes naar gevoel

Het grootste geschenk dat een man zichzelf kan geven is om uit het kader van succesdenken te stappen. Seksuele bevrijding voor mannen betekent een verschuiving van succes naar gevoel, van buiten naar binnen, van zichzelf vergelijken met anderen naar zichzelf ervaren. Je kunt alleen seksueel geluk beleven als je je eigen gevoel en je eigen ervaring tot de maatstaf van je seksuele vervulling maakt. Alles wat buiten jou ligt mag je loslaten en voor irrelevant verklaren.

 

Geschreven door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)

Welkom! Dit is het vijfde artikel in de serie Voor Mannen die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In dit artikel gaan we het hebben over één van de meest belangrijke ingrediënten voor een vervullend seksleven: het begrijpen van je erecties. We zullen ernaar kijken hoe erecties precies werken en we zullen de grootste misvatting over erecties rechtzetten. Deze misvatting is dat de penis bij een erectie van een inactieve slappe toestand naar een actieve harde toestand gaat. Ja, dat heb je juist gelezen. Je penis gaat nietvan inactief naar actief. Dit is een misvatting die veel onnodige frustratie en leed in het seksleven van mannen creëert.

 

De bloedstroom naar je penis

Aan de wortel van je penis zitten hele kleine spieren rondom de bloedvaten die naar je penis leiden. Deze spieren reguleren de bloedstroom naar je penis door de bloedvaten te openen en samen te trekken. Het spierweefsel waarvan deze spieren gemaakt zijn heet “glad spierweefsel”. Een belangrijke eigenschap van dit weefsel is dat je het niet bewust kunt aansturen. Je kunt dus niet opzettelijk de bloedvaten naar je penis openen en sluiten, ook al zou je dat soms heel graag willen. Dit kan je weleens het gevoel geven dat je penis doet wat hij wil en dat dit niet altijd overeenkomt met wat jij wilt. Soms voel je jezelf onder de meest ongepaste omstandigheden hard worden. Soms wil je heel graag hard worden, maar lijkt je penis geen enkel interesse te hebben om jouw wens te volgen.

 

Slap en hard: de grote misvatting

Een grote misvatting over de penis is dat hij twee toestanden kent: slap en hard, waarbij een slappe penis inactief is en een harde penis actief. Dit is echter niet waar. Een slappe penis verkeert in een actieve rusttoestand. Om ervoor te zorgen dat je penis slap blijft moeten de spieren aan de wortel van de penis je bloedvaten actief samentrekken om je bloed uit je penis te houden. Anders zou je bloed voortdurend naar je penis stromen en je zou 24 uur per dag met een erectie rondlopen. Stel je voor wat dit voor je leven zou betekenen.

Een slappe penis is dus het resultaat van activiteit, niet van inactiviteit. Je lichaam zet je spieren gericht op spanning om je penis in rust te houden. Een erectie kan alleen ontstaan als je lichaam deze spieren ontspant. Vervolgens openen de bloedvaten en het bloed stroomt naar je penis. Een erectie is dus het resultaat van ontspanning. Met andere woorden, een erectie is het resultaat van inactiviteit. Een erectie krijg je dus vooral door niets te doen, door los te laten en toe te laten. Dit kan moeilijk zijn voor mannen als het idee van loslaten in tegenstrijd staat met hun idee van prestatie en succes. Hoe meer je als man seks het prestatie denken benadert, hoe meer je het gevoel hebt dat je ook in bed successen moet bereiken, hoe moeilijker het wordt met de erecties.

 

Vergeet het woord “slap”

In mijn werk moedig ik mannen altijd aan om het woord “slap” geheel van hun vocabulaire en hun denken te verwijderen. Het woord “slap” heeft namelijk altijd een negatieve bijklank. Als je naar synoniemen voor “slap” kijkt, dan krijg je “zwak, flauw, kleurloos, saai, energieloos en apathisch”. Het zijn precies deze denkbeelden die iedere keer opgeroepen worden als je je penis “slap” noemt. Dit is ook de reden waarom het woord “slap” met zoveel schaamte en angst verbonden is bij mannen.  Geen man wil op deze manier over zijn penis denken en dat is absoluut terecht, want het woord “slap” gaat de realiteit volledig voorbij. Geen penis op deze wereld is zwak, flauw, kleurloos, saai, energieloos en apathisch.

De actieve rusthouding van de penis is een noodzakelijk onderdeel van het seksuele welzijn van de man. Het is belangrijk om deze rusthouding te begrijpen en te waarderen. In plaats van “slap” kun je dus beter zeggen “mijn penis is met rust.” Het fijne aan het woord “rust” is dat het altijd de volgende erectie impliceert. Want rusten doe je maar tijdelijk. Dus iedere keer als je zegt “mijn penis is met rust”, zeg je ook “de volgende erectie is al onderweg”.

 

Veel mannen hebben moeite om in bed te ontspannen

Een harde penis is het resultaat van ontspanning. Het vinden van ontspanning in bed kan echter moeilijk zijn voor mannen. Vaak gaat er een constante stroom van gedachten door hun hoofd. Onzekerheid, prestatiedruk en succes denken kunnen een man weerhouden om los te laten en de bloedstroom naar zijn penis toe te laten. Dit kan voor of tijdens de seks ertoe leiden dat jouw erectie ineens instabiel wordt, verdwijnt of er helemaal geen erectie ontstaat. In het volgende artikel zullen we daarom ingaan op de impact van je gedachten en je emoties op je erecties. We zullen ernaar kijken wat je kunt doen om je hoofd tot rust te laten komen, je lichaam te ontspannen en volledig in het moment te zijn.

 

Geschreven en interview door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)

Wanneer ben je een échte man?

Welkom! Dit is het vierde artikel in de serie “Voor Mannen” die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. In dit artikel gaan we het hebben over mannelijkheid, met name het beeld van de échte man. Veel mannen voelen zich verplicht om aan het beeld van de échte man te voldoen. Dit gaat ten koste van henzelf, hun eigen leven, en hun eigen geluk.

Wanneer je als jongen in onze maatschappij wordt geboren, dan leer je snel dat je jezelf in de loop van je leven tot een man moet maken. En niet zomaar een man, maar een échte man. Je zou kunnen denken dat je als man beschouwd en geaccepteerd zou kunnen worden omdat als man geboren bent. Maar niets is minder waar. Om als man gezien te worden, moet je voldoen aan het plaatje van de échte man. Maar hoe ziet dit plaatje in onze huidige maatschappij eruit?

 

Mannelijkheid en vrouwelijkheid

De beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid die wij leren in onze cultuur zijn al duizenden jaren gebaseerd op de aanname dat mannen en vrouwen fundamenteel van elkaar verschillen, dat er specifiek mannelijke en vrouwelijke eigenschappen zijn en dat mannen en vrouwen volgens deze eigenschappen verschillende posities in de samenleving moeten innemen. Als gevolg van deze aanname worden karaktereigenschappen, talenten en manieren van denken, voelen, spreken en handelen verdeeld onder mannen en vrouwen. Om jezelf tot een échte man of échte vrouw te maken, moet je deze eigenschappen aannemen en vertegenwoordigen. Alles wat wat onder de eigenschappen van het andere geslacht valt, moet je aan jezelf onderdrukken.

Deze opgave staat in contrast tot onze menselijkheid. De verschillen tussen mannen vrouwen zijn klein in vergelijking met wat we allemaal gemeen hebben. Ieder mens wordt met een spectrum van sociale, emotionele en mentale vaardigheden geboren die voor alle mensen hetzelfde zijn. Ieder mens kan zowel agressief als liefdevol zijn, concurrerend en coöpererend, denkend en voelend, doorzettend en toelatend. Iedereen heeft deze eigenschappen nodig om succesvol door het leven te navigeren. Wanneer we deze eigenschappen tussen mannen en vrouwen verdelen, wordt man en vrouw zijn een levenslange fulltimebaan, met de voornamelijke taak om de helft van je menselijkheid te onderdrukken.

 

Het plaatje van de échte man

In de westerse cultuur wordt de échte man traditioneel gezien als dominant en doorzettend. Hij krijgt zijn zin en maakt zijn eigen regels. Hij heeft een prestigieus beroep. Hij is succesvol en welvarend. Hij is potent en de vrouwen liggen aan zijn voeten. Hier staat een vrouw tegenover die onderdanig en toelatend is. Zij volgt zijn wil en zijn regels. Zij is huismoeder en economisch afhankelijk. Haar lichaam is van hem en voor hem. Hij is rationeel, zij is emotioneel. Hij geeft materiële goederen, zij geeft liefde en seks. Dit ouderwetse model is in de afgelopen decennia aan het wankelen gebracht. Vrouwen hebben zich bevrijdt van hun onderdanige positie. Ze hebben economische onafhankelijkheid gezocht en hun lichaam hun eigen gemaakt. Met andere woorden, ze hebben een deel van hun menselijkheid teruggeclaimd.

 

De échte man is machteloos en eenzaam

Mannen hebben deze beweging tot nu toe veel minder gemaakt. Dit komt omdat bij het glamoureuze beeld van de échte man veel minder duidelijk is dat ook dit een vorm van onderdrukking is. Het begint bij dominantie. Dominantie wordt vaak als een vorm van macht gezien, maar in waarheid is het een vorm van machteloosheid. Dit komt omdat je alleen dominant kunt zijn als je iemand anders onderwerpt. Je bent dus in jouw status volledig afhankelijk van de persoon die aan jou onderworpen is. Loopt deze persoon weg, ben je niets meer en moet je een nieuw iemand vinden om te domineren. Dominantie schept eenzaamheid, omdat het verbinding en coöperatie met anderen onmogelijk maakt.

De druk die mannen voelen om prestigieuze beroepen te kiezen die veel geld verdienen zorgt ervoor dat mannen veel minder – en in veel gevallen nooit – een beroep kiezen die voor hun vervullend is, die bij hun ware interesses aansluit en waar zij hun talenten en passie volledig in kwijt kunnen. De man die meer moet verdienen dan de vrouw en de financiële verantwoordelijkheid voor zijn familie alleen moet dragen, wordt dan volledig afhankelijk van zijn werkgever. Ook dit is een vorm van machteloosheid. Hij kan niet zomaar wisselen naar een vervullendere baan die minder verdient. Met een hypotheek, drie kinderen, twee auto’s en familievakanties moet hij voor een continue geldstroom zorgen van organisatie naar familie. Hij staat in deze verantwoordelijkheid alleen. Hij heeft geen economisch sterke partner op wie hij terug kan vallen. Ook dit creëert eenzaamheid.

De man, die een womanizer moet zijn, wordt erop gericht om met veel verschillende vrouwen oppervlakkige seks aan te gaan en zijn behoefte aan intieme gevoelens en liefdevolle verbinding te onderdrukken. Dit creëert nog meer eenzaamheid. De natuurlijke behoefte aan liefde waarmee ieder mens geboren wordt, wordt als zwak en niet mannelijk beschouwd. Mannen vertellen mij soms dat ze aan hun mannelijkheid twijfelen, omdat ze niet met heel veel vrouwen naar bed willen, maar met één vrouw willen zijn waarvan ze heel veel houden. Met andere woorden, deze mannen twijfelen aan hun mannelijkheid omdat ze mens willen zijn.

Ik wil daarom alle mannen aanmoedigen om niet verder aan het beeld van de échte man te voldoen. De échte man is machteloos, eenzaam en in een continue toestand van zelfonderdrukking. Claim je menselijkheid en alle eigenschappen, vaardigheden, gevoelens en behoeften die daarbij horen. Je hoeft je mannelijkheid niet te bewijzen. Aan niets en niemand. Het is jouw vrije keuze wat voor een man en mens je wilt zijn.

 

Geschreven en interview door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)

Porno verstoort de verbinding tussen je penis en je emoties

Dit is het derde artikel in de serie Voor Mannen, die volledig is gericht op het seksueel geluk van de heteroseksuele man. Mijn vorige artikel ging over de verbinding tussen je penis en je emoties. Deze verbinding wordt door zenuwnetwerken tussen je penis en je brein gecreëerd en heeft een fundamenteel effect op jouw seksuele beleving. Hoe sterker deze verbinding is, hoe intenser, langer, extatischer en vervullender is de seks. Hoe zwakker deze verbinding is, hoe oppervlakkiger, korter en onvervullender is de seks. Vaak leidt dit tot een gevoel van leegte na de ejaculatie.

De verbinding tussen penis en emoties is kwetsbaar. Bij het merendeel van heteroseksuele mannen is deze verbinding verstoord of verbroken. De oorzaken zijn talrijk: opvoeding, negatieve seksuele ervaringen, culturele beelden van mannelijkheid, seksueel misbruik, schaamte over je eigen seksualiteit, prestatiedruk en nog veel meer. Nu zullen we ingaan op de impact van online porno op deze verbinding.

 

Porno verandert je brein

Eén van de mooiste eigenschappen van ons brein is dat het levenslang leert. Ons brein is in een continu proces van nieuwe verbindingen maken en oude verbindingen loslaten.
Een voorbeeld: Wanneer je voor het eerst op een nieuw instrument speelt, creëert je brein meteen nieuwe verbindingen om deze ervaring te onthouden. Als je iedere dag oefent worden deze verbindingen sterker en sterker, tot je het instrument blind kan spelen. Als je stopt met oefenen, verbreekt je brein deze verbindingen weer. Porno werkt op dezelfde manier. Iedere keer als je online porno kijkt en jezelf klaar laat komen voor de computer, dan leert je brein dat dit seks is. Jouw brein leert dat seks niet in aanraking met een ander gebeurt, maar als toeschouwer. Als je hardcore kijkt, dan leert je brein ook dat seks samengaat met geweld en vernedering van de vrouw. Als consequentie verbreekt je brein de natuurlijke verbinding tussen je emoties en je penis en creëert een nieuwe verbinding tussen je penis en de beelden die je ziet op het scherm. Je wordt dan opgewonden door porno te kijken en aan porno te denken. Daarbij verlies je je natuurlijke vermogen om zelfstandig en met een echte vrouw opgewonden te raken.

 

Veel negatieve consequenties van online porno

Mannen beleven heel veel negatieve consequenties als gevolg van de veranderingen in hun brein: erectiestoornis, niet opgewonden kunnen raken door een echte vrouw, niet klaar kunnen komen tijdens echte seks, te vroeg klaarkomen en tijdens echte seks aan porno moeten denken. Een ander groeiend probleem is de traumatisering van de vrouwelijke partner door porno na te spelen in de eigen slaapkamer. Vrouwen doen dit vaak uit liefde ten koste van hun eigen lichaam en seksualiteit. Verder leidt online porno tot verminderde cognitieve vaardigheden, zoals concentratie- en geheugenproblemen en mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie, sociale angst, en negatief zelfbeeld.

Omdat je hersenen zo snel op de stimulatie door porno reageren, kun je binnen een paar maanden in een pornoverslaving terecht komen. Heb je porno nodig om te ontspannen? Heb je voortdurend pornofantasieën in je hoofd? Kijk je hardcore compilaties waar de meest extreme scènes van verschillende filmpjes aan elkaar geplakt zijn? Heb je meerdere filmpjes tegelijk aanstaan? Voelt het natuurlijker voor jou om te kijken dan zelf te seksen? Moet je eerst porno kijken om met je vriendin te kunnen seksen? Moet je vriendin voor jou naspelen wat je online hebt gezien? Kun je alleen nog klaarkomen als je je vriendin vernedert of haar pijn doet zoals in de filmpjes? Voelt het saai, raar of verkeerd voor jou om in aanraking te zijn met een echte vrouw en met je penis in een echte vagina te zijn? Als je één of meer van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan ben je pornoverslaafd.

 

Wat kan ik doen?

Het kijken van online porno wordt vaak gezien als een verworvenheid van seksuele bevrijding en onafhankelijkheid. We leven in een vrije maatschappij en iedere man heeft het recht om zo veel porno te consumeren als hij wil. Ik wil jou dit recht niet ontnemen. Ik ben echter van mening dat online porno – vooral hardcore porno – seksuele vrijheid, seksueel plezier en seksueel geluk bij mannen beschadigt. Niet voor niets is door porno veroorzaakte erectieproblemen de hardst groeiende seksuele stoornis is bij mannen onder de 40.

Als jij de negatieve impact van porno op jezelf en je leven waarneemt, weet dan dat alle verbindingen die je brein door porno gecreëerd heeft ook weer verbroken kunnen worden. Op het moment dat je stopt met online porno kijken, stop je ook het leerproces. Je brein zal de dan gemaakte verbindingen in de loop van tijd weer loslaten. Dit kan enkele maanden, maar ook tot twee jaar duren, afhankelijk van hoe vaak, hoeveel je porno keek en hoe heftig die porno was. In ieder geval kan de natuurlijke verbinding tussen je brein en je penis, jezelf en je seksualiteit, jou en jouw vriendin hersteld worden.

Wil je meer informatie over online porno en pornoverlsaving? Ga dan naar www.yourbrainonporn.com

 

Geschreven en interview door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)

“De verbinding tussen je penis en je emoties … en wat dit betekent voor je seksleven”

 

We gaan in deze rubriek tot in detail over de penis praten. Dat kondigde ik in mijn eerdere artikel al aan. In dit artikel focussen we op de verbinding tussen je penis en je emoties. Seks gaat van nature over gevoel: verlangen voelen, opwinding voelen, je eigen lichaam voelen, het lichaam van je partner voelen, verbinding met elkaar voelen en orgasmes voelen. Voor mannen is het vaak moeilijk om seks met hun hele lichaam te voelen. Vaak voelen ze alleen hun penis en het gebied daaromheen, maar beleven ze weinig gevoel in hun buik, borst, armen, benen, rug en hoofd. Ook hun eigen emoties voelen mannen vaak weinig. Hun seksuele beleving is vooral gericht op het orgasme. Veel mannen hebben moeite om het lichaam van de vrouw goed aan te voelen en verbinding met haar te maken tijdens de seks. En jij?

Als man is het belangrijk voor jou om te weten dat er een directe verbinding is tussen je penis en je emoties. Deze verbinding is verantwoordelijk voor de intensiteit van je seksuele beleving. Als je weet hoe deze verbinding werkt, kun je dit bewust inzetten om voor jou en je partner een vervullender seksleven te creëren. Daarom wil ik graag een klein beetje wetenschappelijke kennis met je delen.

 

Één penis, twee erecties

Jouw penis is verbonden met verschillende zenuwnetwerken in je lichaam. Sommige daarvan liggen in je onderlijf en sommige verbinden je penis met je brein. Deze zenuwnetwerken zijn verantwoordelijk voor je erecties. Als ze getriggerd worden, wordt je penis hard.

De zenuwnetwerken in je onderlijf reageren op aanraking. Stel je een situatie voor waar je met je vriendin in bed ligt. Jouw penis is nog niet stijf. Zij neemt hem in haar handen, streelt, masseert, likt en pijpt hem tot hij hard wordt. Dan heb je een erectie die vooral als reactie op aanraking is ontstaan. Dit wordt ook een ‘reflexogene’ erectie genoemd. ‘Reflexogeen’ betekent dat de oorsprong van de erectie een lichamelijk reflex is. In dit geval is het de activatie van zenuwen door aanraking.

De zenuwnetwerken die je penis en brein verbinden reageren op gedachten en gevoelens. Als je een hele fijne seksfantasie hebt en je penis hard wordt zonder dat je hem aanraakt, dan is je erectie door je gedachten en gevoelens ontstaan. De zenuwen tussen je penis en je brein kunnen echter door veel meer gevoelens geactiveerd worden dan alleen seksfantasieën. Ons brein kan allerlei ervaringen – zowel positief als negatief – vertalen naar seksuele opwinding: de trots over een belangrijk succes op je werk, de spanning van een goede discussie, de voldoening van een goede workout, maar ook de onbereikbaarheid van een vrouw, jaloezie op andere mannen, en gevoelens van frustratie en afwijzing kunnen leiden tot seksuele opwinding. De erecties die je door je gedachten en gevoelens krijgt worden ook ‘psychogene’ erecties genoemd. ‘Psychogeen’ betekent dat de oorsprong van de erectie in de psyche ligt.

 

De orgasmes zijn intens, lang en extatisch

 

Twee erecties, twee orgasmes

De meeste erecties die je beleeft zijn een mix van psychogene en reflexogene erecties. Hoe intens je de seks beleeft is afhankelijk van hoe sterk de verschillende netwerken geactiveerd zijn. Hoe meer je emotionele netwerk tijdens de seks door positieve gevoelens geactiveerd wordt, hoe intenser en vervullender de seks is. Je voelt de opwinding dan in je hele lichaam, je bent in verbinding met je eigen emoties en je zoekt actief de verbinding met je partner. Haar handen op jouw buik, borst, armen, benen, rug, en billen voelen dan heel intens en versterken jouw opwinding nog meer. Zoenen voelt verrukkelijk. De seks duurt lang. De orgasmes zijn intens, lang en extatisch. De vrouw kan de energie van deze orgasmes door haar eigen lichaam voelen kloppen. Na het orgasme ontstaat en moment van intense intimiteit. Hoe meer je op deze manier sekst, hoe meer liefde, vertrouwen en verbinding je creëert tussen jou en je vriendin.

De meeste mannen leren echter van jongs af aan om vooral vanuit hun reflexieve netwerk te seksen. Porno speelt hierbij een belangrijke rol (daarover lees je in een later artikel nog meer). Tijdens de seks voel je vooral je penis, maar niet je hele lichaam. Je bent minder of niet verbonden met je vriendin. Je hebt minder zin om te zoenen. De seks is kort. De orgasmes zijn kort en van lage intensiteit. Na het orgasme blijft vaak een gevoel van leegte of ontevredenheid over. Sommige mannen kunnen zelfs een emotionele down beleven of ze vallen binnen enkele minuten in slaap. Voor de vrouw is het teleurstellend en ze kan zich leeggetrokken voelen door deze ervaring. Als reactie hierop kan haar libido in de loop van tijd verdwijnen. Veel vrouwen accepteren dit uit liefde voor hun partner.

 

En nu?

Hoe komt het dat mannen leren om vanuit hun reflexieve netwerk seksen? Hoe komt het dat ze hiermee genoegen nemen en jarenlang ermee doorgaan? Hoe kun je als man je emotionele netwerk activeren en tot een veel intensere en vervullendere beleving van seks komen? Dit bespreken we de volgende keer. Ik kijk ernaar uit om je weer te zien!

 

Geschreven en interview door Dr. Mirjam Hachem (Sex Therapist, Online Therapy for Couples, Men, and Women & Author)